Obrońców Westerplatte 42, 44 - stan na 8.08.2017r.

Prowadzona przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach inwestycja przy ul. Obrońców Westerplatte 42,44 w Katowicach,

 polegająca na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, to kolejna realizacja Zakładu z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego.W kwietniu br. zakończona została inwestycja przy ul. Kordeckiego 3b, 4b, o czym informowaliśmy wcześniej. Termin rozpoczęcia robót przy ul. Obrońców Westerplatte 42, 44 to luty 2016 r., a planowany termin ich zakończenia to listopad 2017 r. Liczba powstających mieszkań: 45 , w tym 2 lokale dla osób niepełnosprawnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa tworzonych lokali to 51,43 m². Aktualnie budowa jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Wykonywane są roboty wykończeniowe we wszystkich trzech budynkach, roboty wykończeniowe elewacji budynków oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie podbudów i nawierzchni dróg i chodników oraz instalacji oświetlenia i odwodnienia dróg).

Przedsięwzięcie jest dofinansowywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W ramach tego programu BGK udziela finansowego wsparcia na wniosek złożony przez inwestora, którym najczęściej jest gmina, ale może nim być także inny podmiot realizujący przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych.