Numer postępowania: NZ.231.137.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.11.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 233.79 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 412.97 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 30.54 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 502.28 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych pdf 315.41 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót pdf 381.67 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja projektowa 7z 26.05 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 389.14 KB Bettina Wieczorek
Wynik postępowania pdf 519.67 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 161.45 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 październik 2019 13:32 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 październik 2019 13:33 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 listopad 2019 10:32 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 11:17 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:02 Monika Gnacy-Witt