Numer postępowania: NZ.231.132.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.11.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Przedmiar pdf 37.66 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar_ATH ATH 15.46 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 397.19 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-3 do SIWZ odt 201.04 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy z załącznikami 7z 434.39 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 226.83 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania pdf 322.35 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie pdf 157.65 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 październik 2019 14:43 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 listopad 2019 11:41 Bettina Wieczorek