Numer postępowania: NZ.231.131.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 29.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 223.27 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 393.26 KB Przemysław Olszewski
Załączniki 1-3 do SIWZ odt 34.78 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 123.59 KB Przemysław Olszewski
Wyjaśnienie do SIWZ pdf 658.07 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 419.04 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 510.07 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ponowienie pdf 509.81 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 14:13 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 październik 2019 12:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 październik 2019 11:22 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 październik 2019 14:29 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 listopad 2019 11:39 Przemysław Olszewski