Numer postępowania: NZ.231.130.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 29.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 254.94 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 405.31 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 60.14 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 5 do SIWZ_wzór umowy pdf 169.33 KB Bettina Wieczorek
Wykazy budynków 7z 18.43 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 659.33 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania_cz.6 pdf 348.27 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie_cz.6 pdf 154.39 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania cz. 1, 2, 4 i 5 pdf 470.63 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie cz. 1 2 4 5 pdf 159.96 KB Bettina Wieczorek
Wynik postępowania_cz. 3 pdf 648.57 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz.3 pdf 159.42 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 13:38 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 październik 2019 13:29 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 październik 2019 14:23 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 listopad 2019 12:38 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 listopad 2019 12:10 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 13:23 Monika Gnacy-Witt