Numer postępowania: NZ.231.129.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 05.11.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.70 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 681.82 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 210.55 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.87 MB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 2.84 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.45 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 330.35 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 418.13 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.66 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 11:13 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:15 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 listopad 2019 11:11 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 listopad 2019 14:01 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 listopad 2019 13:57 Sabina Skomro