Numer postępowania: NZ.231.122.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 30.56 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Przedmiar robót pdf 381.67 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Dokumentacja projektowa 7z 26.05 MB Barbara Janosz-Polnieszek
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych pdf 315.41 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 502.28 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 71.90 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 419.45 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 332.52 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie) pdf 156.67 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 październik 2019 12:56 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 październik 2019 14:50 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 październik 2019 14:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 październik 2019 14:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 październik 2019 15:00 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 10:04 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 11:38 Bettina Wieczorek