Numer postępowania: NZ.231.101.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.11.2019r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 1.41 MB Barbara Janosz-Polnieszek
Załączniki nr 1-2 do SIWZ odt 31.08 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 433.66 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 4 do SIWZ - Elektroniczna wersja JEDZ (eESPD) zip 89.70 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Klucz publiczny asc 700 bytes Barbara Janosz-Polnieszek
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78.37 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja z otwarcia ofert pdf 361.37 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 504.51 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 127.92 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 październik 2019 12:41 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 październik 2019 09:11 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 październik 2019 09:14 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 listopad 2019 11:04 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 13:23 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 09:14 Monika Gnacy-Witt