Numer postępowania: NZ.231.138.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.11.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.53 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 681.64 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 210.39 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.87 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.45 KB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 50.74 MB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 369.26 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 420.86 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.21 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 październik 2019 10:32 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 październik 2019 10:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 listopad 2019 10:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 listopad 2019 12:04 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 grudzień 2019 12:20 Sabina Skomro