Dokument: deklaracja zgodności

W 2003 roku Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy DIN EN ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Do dnia 27.08.2021r. KZGM legitymował się Certyfikatem TÜV NORD dla Systemu Zarządzania wg normy PN - EN ISO 9001:2015 wydanym 28-08-2018 r. Po tej dacie Zakład nadal utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z ww. normą i realizuje swoją Politykę Jakości.

Budynek dyrekcji KZGM

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Katowice, powołaną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego Katowic.