Dokument: deklaracja zgodności

W 2003 roku Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy DIN EN ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Do dnia 27.08.2021r. KZGM legitymował się Certyfikatem TÜV NORD dla Systemu Zarządzania wg normy PN - EN ISO 9001:2015 wydanym 28-08-2018 r. Po tej dacie Zakład nadal utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z ww. normą i realizuje swoją Politykę Jakości.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Katowicach jest wysoka jakość usług w obszarze zarządzania i eksploatacji nieruchomości, spełniająca wymagania i oczekiwania klientów i innych interesariuszy oraz wymogi prawne, przy szczególnej dbałości o stałe optymalizowanie efektywności ekonomicznej świadczonych usług. Cel ten osiągamy utrzymując i ciągle doskonaląc wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN–EN ISO 9001:2015, dostosowując cele naszych działań do potrzeb klientów, mierząc oraz oceniając realizację tych celów.
Konsekwentna realizacja polityki jakości zgodnie z wymaganiami normy  PN–EN ISO 9001:2015 to droga do sukcesu, którą osiągamy poprzez:

  • obniżanie wydatków i zwiększanie dochodów budżetowych w drodze optymalizowania procesów realizowanych w Zakładzie,
  • dbałość o jakość wykonania zlecanych robót inwestycyjnych i remontowych oraz prac realizowanych przez służby własne Zakładu,
  • współpracę ze społecznością lokalną, w szczególności w związku z coroczną realizacją budżetów obywatelskich i przez wspieranie pozytywnych inicjatyw lokatorskich,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, realizowane m.in. przez niezwłoczne reagowanie na niezgodności i skuteczne eliminowanie przyczyn ich powstawania, a także rozpoznawanie przyczyn potencjalnych niezgodności i zagrożeń oraz adekwatne reagowanie na nie,
  • jednoznaczne określanie kompetencji i odpowiedzialności każdego pracownika Zakładu, w tym za realizację zadań prowadzących do osiągnięcia celów jakościowych na poszczególnych poziomach zarządzania,
  • maksymalne zaangażowanie i optymalne wykorzystywanie potencjału intelektualnego pracowników,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym poprzez dzielenie się praktyczną wiedzą ze strony załogi Zakładu o wieloletnim doświadczeniu.

DĄŻYMY, ABY DLA KLIENTA BYĆ:  SOLIDNYM, KOMPETENTNYM I WIARYGODNYM PARTNEREM

Polityka_jakosci.pdf

Deklaracja_zgodnosci_2021_d.jpg