Przedmiot i zakres działania

W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania KZGM, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 03-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 25442
Zadania KZGM 19-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 11965