Zdjęcia klatki schodowej przy ul. Kochanowskiego 14

Nie jest wielką tajemnicą, że KZGM nie ma takich środków finansowych, które pozwoliłyby wyremontować wszystkie wymagające tego klatki schodowe w zarządzanych przez siebie budynkach.

Detal witrażu po restauracji

W poprzednim artykule (by przeczytać kliknij tutaj) opisaliśmy okoliczności odkrycia przez inspektora Jacka Kuczyńskiego zapomnianego witrażu słynnego artysty Fryderyka Romańczyka. 

Plakat informacyjny

               Uprzejmie informuję, że funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w ramach prowadzonego programu profilaktycznego dla seniorów "Bezpieczna Przystań"

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach informuje, że w związku z reorganizacją prac Oddziałów Eksploatacji Budynków nr 1 i 6, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana przyporządkowania administracyjnego poniższych nieruchomości, które dotychczas zarządzane były przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1.

Montujemy ekologiczne oświetlenie nieemitujące CO2