Każdy z nas dzieli wspólną przestrzeń z innymi ludźmi posiadając bliższe lub dalsze sąsiedztwo. Na to kogo spotykamy na klatce schodowej, podwórku, windzie, parkingu lub tuż za ścianą własnego mieszkania z reguły nie mamy wpływu.

Zatem, aby mieszkało się nam dobrze trzeba się nawzajem polubić, albo chociaż tolerować, szanować wzajemnie swoje przyzwyczajenia, a samemu nie zmuszać współmieszkańców do konieczności znoszenia swojego uciążliwego zachowania.

Można zadać sobie pytanie jak stosować się do zasad współżycia społecznego i czy „u siebie wszystko mi wolno!!!” W przypadku wątpliwości i rozterek w takim przypadku, naprzeciw wychodzą nam zasady określone w Regulaminie porządku domowego. Niby każdy coś o porządku domowym słyszał, ale nie każdy wie jak go przestrzegać i nie każdy świadomy jest konsekwencji jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania jego zasad. W zasobach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach obowiązuje Regulamin porządku domowego, wprowadzony Zarządzeniem nr 1780/2005 r. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 09 lutego 2005 r.  – przypomnijmy obowiązujące w nim zasady:
Część pierwsza – przepisy ogólne zawiera katalog obowiązków najemcy m.in. utrzymania lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, dbania i ochrony mienia wspólnego przed uszkodzeniem lub dewastacją, prawidłowego korzystania z wyposażenia lokalu, zawarty jest tu także katalog rzeczy, do których naprawy i konserwacji najemca zobowiązany jest na własny koszt, odpowiedzialność najemcy z tytułu szkód powstałych z jego winy, obowiązek udostępnienia lokalu oraz jego opróżnienia w razie potrzeby, obowiązek uzyskania zgody na wprowadzenie w lokalu ulepszeń, sposób przekazania lokalu po zakończeniu najmu.
Część druga – przepisy porządkowe ta część regulaminu wytycza zasady naszego zachowania w lokalu i w częściach wspólnych nieruchomości. Pamiętajmy zatem, że głośna muzyka zarówno odtwarzana z odbiornika jak i własne wykonania oraz roboty remontowe mogą odbywać się w godzinach 6°° do 22°°, z kolei dywan, odzież i pościel możemy wytrzepać w miejscach na ten cel przeznaczonych,  za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, w godzinach 8°° do 20°°. Przepisy regulują min. także zasady korzystania z urządzeń technicznych w budynku, wyrzucania nieczystości pochodzących z gospodarstw domowych, instalowania anten telewizyjnych i radiowych, hodowli zwierząt, korzystania z balkonów i klatki schodowej, parkowania pojazdów czy uprawy roślin balkonowych.
Część trzecia – przepisy porządkowe dotyczące pralni i suszarni bielizny reguluje zasady korzystania z tych pomieszczeń o ile budynek jest w nie wyposażony.
Część czwarta – przepisy dotyczące piwnic, komórek oraz pomieszczeń strychowych spełniających rolę komórek przynależnych do lokalu zawiera min. zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz inne zasady bezpiecznego używania i korzystania z tych pomieszczeń.
Część piąta – przepisy prawne regulujące obowiązki najemcy określa konsekwencje, na jakie narażona jest osoba, która lekceważy postanowienia regulaminowe. Są to wypowiedzenie umowy najmu, wystąpienie z pozwem o eksmisję oraz ukaranie na podstawie Kodeksu wykroczeń.
Mając na względzie zdrowy rozsądek i regulaminowe zapisy starajmy się ich przestrzegać  na co dzień pamiętając, że żyjemy wśród innych. Nasze życie towarzyskie, plany remontowe czy codzienne przyzwyczajenia dopasujmy do mieszkających za ścianą ludzi, okazując im w ten sposób szacunek, co na pewno zaprocentuje w przyszłości miłym słowem i uśmiechem mijanego na klatce schodowej sąsiada, wzajemną pomocą w trudnej sytuacji, a może nawet prawdziwą przyjaźnią.
Z treścią obowiązującego w KZGM w Katowicach Regulaminu porządku domowego można zapoznać się na naszej stronie internetowej pod adresem:

Regulamin porządku domowego