Według przepisu art. 688 § 1 kodeksu cywilnego, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

 

Solidarna odpowiedzialność polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, oraz że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

 

Postępowania egzekucyjne z tytułu zaległości czynszowych i innych opłat z tytułu wynajmowania mieszkania są wszczynane również wobec pełnoletnich dzieci dłużników, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. (patrz: zmiana artykułu poniżej).

Nadmienić warto w tym miejscu, że meldunek jest dla wynajmującego pierwszą przesłanką o zamieszkiwaniu w danym miejscu, w związku z czym brak wymeldowania z lokalu zajmowanego przez rodziców, krewnych lub znajomych, podczas gdy faktycznie mieszka się w innym lokalu, może skutkować uznaniem przez sąd, że za dług odpowiada taka osoba solidarnie z rodziną (znajomymi). Tak stać się może w przypadku jeżeli zameldowany nie będzie potrafił udowodnić faktu zamieszkiwania w innym miejscu niż miejscu zameldowania (wynajem lokalu „na czarno” tj. bez umowy) oraz w przypadku, jeżeli korespondencja z sądu będzie kierowana na adres zameldowania, a osoby tam zamieszkujące nie przekażą korespondencji swojemu byłemu domownikowi. Trzeba nadmienić, że w przypadku dłużników ukrywanie niechcianej i niepożądanej korespondencji z wierzycielem i sądem nie jest odosobnionym przypadkiem. Wielokrotnie zdarzały się takie przypadki kiedy dzieci dowiadywały się o długach rodziców w momencie zajęcia przez komornika ich konta w banku, lokat oraz pensji.

 

zmiana artykułu: 

Art. 6881. Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat

Dz.U.2022.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na jego utrzymaniu, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.