Jeśli znasz miejsce przebywania osoby lub osób w kryzysie bezdomności  - pomóż.

 

Publikujemy Apel Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych:

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:

 1. Straży Miejskiej, tel. 986
 2. Policji, tel. 997
 3. Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,ul. Macieja 10 w  poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30  do 15.30,  tel. (32) 209- 00 -09

lub całodobowo do:

 • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn  ul. Krakowska 138 tel. 32/202-38-73
 • Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi  ul. Orkana 7a 32/203-12-60.        

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie   w następujących placówkach:
doraźnie dla mężczyzn :

 •  Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Obrońców Westerplatte 134A
 •  Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Obrońców Westerplatte 134B
 •  Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Bracka 18

doraźnie dla kobiet :

 • Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi ul. Orkana 7a

całodobowo dla mężczyzn po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach :

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 138
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Dębowa 23

całodobowo dla kobiet: 

 • Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi ul. Orkana 7a

(źródło: www.mops.katowice.pl)

Poniżej informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach od 1 listopada br. uruchomiona została infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych). Infolinia obsługiwana jest całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego. 

Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego: