Od 1 grudnia 2023 roku. 

obowiązują zmiany dotyczące parkowania w Śródmieściu Katowic. 

Zostaną  utworzone dwie strefy parkowania, tj. Strefa A (niebieska) w ścisłym centrum miasta oraz Strefa B (zielona) na obrzeżach centrum. 

Od 2 listopada br. 

będzie można składać elektronicznie wnioski o wyrobienie Parkingowej Karty Mieszkańca czy Parkingowej Karty Przedsiębiorcy (link będzie dostępny na stronie parkowanie.katowice.eu)

 

Na stronie:  parkowanie.katowice.eu zamieszczone są kompleksowe informacje opisujące wprowadzane zmiany.

 

mapa.jpg