infografika

 

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem

wzoru wniosku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022r. informujemy KZGM w Katowicach przyjmuje ww. wnioski, weryfikuje ich kompletność oraz przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – w odniesieniu do lokali mieszkalnych zarządzanych przez nasz Zakład.


Wysokość dodatku węglowego

Jednorazowa kwota w wysokości 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Jak złożyć wniosek w Katowicach?

Wnioski w formie tradycyjnej - papierowej – należy składać osobiście:

• w administracjach Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM)
- tylko dla użytkowników lokali będących w zasobie KZGM:

1. Oddział Eksploatacji Budynków nr 1, ul. Katowicka 46b
2. Oddział Eksploatacji Budynków nr 2, ul. Ks. Bpa. Bednorza 60
3. Oddział Eksploatacji Budynków nr 3, ul. Słowackiego 18
4. Oddział Eksploatacji Budynków nr 4, ul. PCK 2
5. Oddział Eksploatacji Budynków nr 5, ul. Koszalińska 2d
6. Oddział Eksploatacji Budynków nr 6, ul. Janasa 6

• lub w siedzibach MOPS-u.

Wnioski w formie elektronicznej przez platformę ePuap w Katowicach można składać tylko do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 
Wnioski do pobrania:
Wnioski_-_dodatek_weglowy.pdf
 Klauzula RODO

Więcej informacji na stronie www.mops.pl w zakładce dodatek węglowy.