Numer postępowania: NZ.231.043.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 17.07.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144.33 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 1.02 MB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ odt 34.73 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 528.61 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy powierzenia danych doc 303.50 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 441.54 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 587.58 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 99.50 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 lipiec 2020 14:11 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 lipiec 2020 10:54 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 sierpień 2020 14:42 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 sierpień 2020 14:48 Iwona Lichosik