Numer postępowania: NZ.231.035.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 15.07.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145.89 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 401.74 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 204.04 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 167.98 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych pdf 315.36 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 351.49 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 416.43 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 97.73 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 lipiec 2020 13:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 lipiec 2020 10:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 lipiec 2020 11:37 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 lipiec 2020 12:30 Iwona Lichosik