Numer postępowania: NZ.231.030.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.07.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 155.75 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 417.74 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 239.28 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy (załącznik nr 1 do wzoru umowy) 7z 1.24 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.36 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 07.07.2020 pdf 341.15 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 193.87 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 463.12 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 749.88 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 102.67 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 12:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 lipiec 2020 12:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 lipiec 2020 12:41 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 lipiec 2020 14:23 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 sierpień 2020 15:07 Iwona Lichosik