Numer postępowania: NZ.231.036.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 17.07.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 172.74 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 715.42 KB Jacek Świerczyński
Załączniki od 1 do 4 do SIWZ odt 96.32 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 52.53 KB Jacek Świerczyński
Umowa powierzenia pdf 315.36 KB Jacek Świerczyński
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ pdf 654.66 KB Jacek Świerczyński
Poprawiony Formularz ofertowy zał nr 1 do SIWZ pdf 257.65 KB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert pdf 362.48 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 481.81 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 113.57 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 14:20 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 14:20 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 14:21 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 14:21 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 14:21 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 14:23 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 11:11 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 11:12 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 lipiec 2020 10:37 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 lipiec 2020 12:14 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 sierpień 2020 12:26 Jacek Świerczyński