Numer postępowania: NZ.231.023.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 17.04.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 176.28 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 414.01 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ doc 56.00 KB Przemysław Olszewski
Projekt 7z 46.97 MB Przemysław Olszewski
Uzgodnienia 7z 9.03 MB Przemysław Olszewski
Warunki 7z 6.51 MB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 260.88 KB Przemysław Olszewski
Przedmiary 7z 102.77 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy powierzenia danych doc 301.50 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 417.73 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 456.54 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 85.96 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 09:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 09:46 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 kwiecień 2020 14:19 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 kwiecień 2020 12:03 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 14:11 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 maj 2020 12:42 Przemysław Olszewski