Numer postępowania: NZ.231.024.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.04.2020 r., godzina 08.45

Miejsce składania ofert: skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego - parter, lub sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 176.17 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 695.29 KB Jacek Świerczyński
Załączniki od 1 do 4 do SIWZ odt 202.59 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 73.80 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary robót 7z 119.59 KB Jacek Świerczyński
Dokumentacja techniczna i STWiOR 7z 28.75 MB Jacek Świerczyński
Zmiana treści SIWZ pdf 463.69 KB Jacek Świerczyński
O_o_z_o_24 pdf 77.29 KB Jacek Świerczyński
Zmiana treści SIWZ z 02.04.2020r. pdf 749.37 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.04.2020r. pdf 76.09 KB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert pdf 470.46 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 592.84 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 117.85 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:03 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:05 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 11:05 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 marzec 2020 08:33 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 09:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 09:05 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 09:37 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 kwiecień 2020 13:43 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 kwiecień 2020 13:44 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 kwiecień 2020 14:40 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 kwiecień 2020 11:50 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 maj 2020 14:50 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 maj 2020 13:45 Jacek Świerczyński