Numer postępowania: NZ.231.025.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 15.04.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 173.43 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 707.86 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.08 KB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 436.04 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.80 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.33 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 549.31 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 649.52 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 113.81 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 marzec 2020 13:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:00 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 kwiecień 2020 12:16 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 13:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 maj 2020 10:18 Sabina Skomro