Numer postępowania: NZ.231.152.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 10.12.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 187.59 KB Iwona Lichosik
Załączniki do SIWZ doc 45.50 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 249.86 KB Iwona Lichosik
przedmiary 7z 20.41 KB Iwona Lichosik
decyzja PINB, mapa sytuacyjna 7z 5.76 MB Iwona Lichosik
zdjęcia 7z 77.73 MB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 401.26 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.12.2019 pdf 401.23 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 567.34 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 706.55 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy pdf 672.85 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 136.15 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 listopad 2019 14:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 listopad 2019 14:36 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 10:41 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 11:25 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 grudzień 2019 14:47 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 11:27 Iwona Lichosik