Numer postępowania: NZ.231.149.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 04.12.2019r., godzina 10:45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 205.99 KB Barbara Janosz-Polnieszek
SIWZ pdf 739.42 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 204.00 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 5 do SIWZ pdf 387.12 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 6 do SIWZ pdf 219.53 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 7 do SIWZ pdf 175.43 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 29.11.2019 pdf 111.20 KB Sabina Skomro
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 29.11.2019 pdf 2.60 MB Sabina Skomro
Wyjaśnienia treści SIWZ z 02.12.2019 pdf 397.58 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja z otwarcia ofert pdf 463.01 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 819.74 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 131.90 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 22 listopad 2019 13:36 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 listopad 2019 13:37 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 listopad 2019 14:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 13:24 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 12:56 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 14:51 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:44 Przemysław Olszewski