Numer postępowania: NZ.231.142.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.12.2019r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 171.67 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 416.46 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-2 do SIWZ odt 28.72 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 1.91 MB Monika Gnacy-Witt
JEDZ 7z 96.71 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 83.39 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania pdf 305.49 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 116.76 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 listopad 2019 10:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 listopad 2019 11:24 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 27 listopad 2019 11:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 grudzień 2019 11:46 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 11:43 Przemysław Olszewski