Numer postępowania: NZ.231.115.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 25.10.2019r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 1.38 MB Barbara Janosz-Polnieszek
Załączniki nr 1-2 do SIWZ odt 40.19 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 346.46 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załącznik nr 4 do SIWZ-Elektroniczna wersja JEDZ 7z 85.11 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282.74 KB Bettina Wieczorek
Klucz publiczny asc 700 bytes Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 503.28 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja o unieważnieniu postępowania - część nr 4 pdf 320.48 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia - część 4 pdf 118.09 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 590.47 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 5, cz. 6 pdf 272.21 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 12:06 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 24 wrzesień 2019 09:30 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 wrzesień 2019 09:31 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 październik 2019 12:36 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 październik 2019 09:31 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 listopad 2019 13:49 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 13:01 Monika Gnacy-Witt