Numer postępowania: NZ.231.087.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.10.2019r., godzina 08:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu_Dz.UUE pdf 295.81 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zamówieniu_BZP pdf 296.21 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 430.50 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-2 do SIWZ odt 72.84 KB Bettina Wieczorek
Załącznik 3 do SIWZ_wzór umowy z załącznikami 7z 521.35 KB Bettina Wieczorek
Załącznik 4 do SIWZ_JEDZ 7z 86.50 KB Bettina Wieczorek
Załącznik 5 do SIWZ_klucz publiczny asc 700 bytes Bettina Wieczorek
Załącznik 6 do SIWZ_wzór umowy powierzenia danych osobowych pdf 315.41 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1,1a,1b,1c do umowy dla poszczególnych EB 7z 484.13 KB Bettina Wieczorek
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ_2019.10.14 pdf 4.40 MB Bettina Wieczorek
Poprawiony Formularz ofertowy cz. 2 i 6 odt 41.50 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Dz.UUE_2019.10.17 pdf 69.11 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP_2019.10.17 pdf 113.03 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 629.30 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania_cz. 3 pdf 403.92 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia_cz.3 pdf 123.98 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu_unieważnienie_cz.3_BZP pdf 161.48 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1, 2, 5 i 6 pdf 924.67 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz.4 pdf 479.18 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1, 2, 4, 5 i 6 pdf 155.06 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu_cz.1.2.4.5.6_BZP pdf 176.35 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 25 wrzesień 2019 11:27 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 październik 2019 14:42 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 październik 2019 11:12 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 październik 2019 14:20 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 listopad 2019 14:10 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 11:04 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:40 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:58 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 listopad 2019 12:22 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 grudzień 2019 09:35 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 12:15 Bettina Wieczorek