Numer postępowania: NZ.231.117.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 257.96 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 695.08 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 211.34 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.87 MB Sabina Skomro
STWiOR odt 68.04 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 579.03 KB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 18.25 MB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 762.43 KB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 32.94 MB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 515.50 KB Sabina Skomro
przedmiary część 6 7z 59.95 MB Sabina Skomro
przedmiary część 7 7z 369.56 KB Sabina Skomro
przedmiary część 8 7z 44.08 MB Sabina Skomro
przedmiary część 9 7z 59.86 MB Sabina Skomro
przedmiary część 10 7z 265.85 KB Sabina Skomro
przedmiary część 11 7z 21.48 MB Sabina Skomro
przedmiary część 12 7z 26.39 MB Sabina Skomro
przedmiary część 13 7z 12.28 MB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 580.07 KB Sabina Skomro
unieważnienie części 4 pdf 317.77 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 4 pdf 162.82 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.89 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 192.50 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 13:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 13:31 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 październik 2019 11:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 październik 2019 12:12 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 październik 2019 11:22 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 październik 2019 12:54 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 listopad 2019 12:22 Sabina Skomro