Numer postępowania: NZ.231.056.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.08.2019r., godzina 08.00

 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163.86 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 415.31 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-2 do SIWZ odt 29.15 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 251.12 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 4 do SIWZ - Elektroniczna wersja JEDZ (eESPD) 7z 92.30 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 358.66 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 14.08.2019 r. pdf 453.97 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 119.06 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 09:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 sierpień 2019 14:03 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 sierpień 2019 11:50 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 09:52 Monika Gnacy-Witt