Numer postępowania: NZ.231.076.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 25.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 227.50 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 393.02 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-3 do SIWZ. odt 201.42 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 424.83 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR doc 140.00 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 138.90 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.62 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 447.69 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 497.37 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 162.55 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10 lipiec 2019 12:32 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 lipiec 2019 12:12 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 lipiec 2019 15:04 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 sierpień 2019 14:23 Monika Gnacy-Witt