Numer postępowania: NZ.231.068.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 24.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 238.40 KB Barbara Janosz-Polnieszek
SIWZ pdf 851.14 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Załączniki do SIWZ odt 200.82 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Wzór umowy z załącznikami 7z 800.46 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Przedmiar część 1 7z 109.54 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Przedmiar część 2 7z 109.62 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych pdf 1.53 MB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja z otwarcia ofert pdf 447.61 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 pdf 475.45 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 pdf 497.57 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 167.18 KB Barbara Janosz-Polnieszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 lipiec 2019 13:02 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 lipiec 2019 13:08 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 lipiec 2019 11:10 Barbara Janosz-Polnieszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 sierpień 2019 12:44 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 11:46 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 sierpień 2019 12:40 Barbara Janosz-Polnieszek