Numer postępowania: NZ.231.063.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:05 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 14:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2019 14:16 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 lipiec 2019 12:18 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 09:15 Iwona Lichosik