Numer postępowania: NZ.231.078.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 440.75 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-5 do SIWZ odt 207.22 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 577.42 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 1 7z 1.39 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 2 7z 3.37 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 3 7z 2.21 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 4 7z 1.65 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 5 7z 661.58 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 6 7z 2.77 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 7 7z 33.90 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 8 7z 10.61 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 9 7z 8.01 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 10 7z 1.09 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 11 7z 1.94 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 12 7z 1.70 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 13 7z 1.74 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 2.15 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik 9 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.62 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 246.22 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści SIWZ. pdf 412.37 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 425.50 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 712.84 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.47 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:40 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:41 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:42 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:43 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:43 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:43 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 11 lipiec 2019 11:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 sierpień 2019 12:08 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 sierpień 2019 11:28 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 październik 2019 10:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 październik 2019 13:51 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 październik 2019 13:52 Monika Gnacy-Witt