Numer postępowania: NZ.231.055.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 03.06.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.44 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 683.93 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.19 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.78 MB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 16.72 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.44 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 427.47 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 440.29 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 161.43 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 maj 2019 13:17 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 13:17 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 10:59 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 czerwiec 2019 10:51 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 czerwiec 2019 12:45 Sabina Skomro