Numer postępowania: NZ.231.048.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 31.05.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 226.83 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 402.59 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-3 do SIWZ doc 47.00 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy pdf 355.06 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar pdf 88.59 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar_ath ATH 7.98 KB Bettina Wieczorek
Decyzja PINB pdf 396.19 KB Bettina Wieczorek
mapka poglądowa pdf 219.26 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 472.78 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 555.28 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.47 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 maj 2019 14:32 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 maj 2019 11:54 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 czerwiec 2019 12:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 czerwiec 2019 12:15 Bettina Wieczorek