Numer postępowania: NZ.231.052.2019

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości większej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy, prowadzone w trybie art. 138n pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)


Termin składania ofert: 11.06.2019r., godzina 10.00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu_Dziennik_Urzedowy_UE pdf 165.18 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 34.15 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy pdf 170.84 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do umowy 7z 16.83 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 6 do SIWZ_zestawienie obiektów xls 14.50 KB Bettina Wieczorek
Klucz publiczny asc 700 bytes Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 426.31 KB Bettina Wieczorek
Zmiana treści SIWZ. pdf 357.24 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Dziennik_Urzedowy_UE z dnia 24.05.2019 r., opublikowane w dniu 28.05.2019 r. pdf 70.43 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 28.05.2019 r. pdf 3.01 MB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do pisma z dnia 28.05.2019 r. 7z 5.57 MB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Dziennik_Urzedowy_UE z 28.05.2019 r., opublikowane w dn.31.05.2019 r. pdf 73.59 KB Bettina Wieczorek
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_2019.05.30 pdf 1.48 MB Bettina Wieczorek
Zmienione załączniki nr 2 i 3 do SIWZ odt 30.74 KB Bettina Wieczorek
Zmiana SIWZ_termin_klucz_2019.06.04 pdf 396.53 KB Bettina Wieczorek
ZMIENIONY KLUCZ PUBLICZNY asc 700 bytes Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Dziennik_Urzedowy_UE z 04.06.2019 r., opublikowane w dn.06.06.2019 r. pdf 89.70 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 633.93 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 705.10 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 150.21 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 10:55 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 11:43 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 maj 2019 14:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 maj 2019 09:19 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 maj 2019 14:58 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 maj 2019 09:07 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 maj 2019 14:38 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 czerwiec 2019 14:30 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 czerwiec 2019 12:46 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 czerwiec 2019 12:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 11 czerwiec 2019 12:50 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 lipiec 2019 10:20 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 wrzesień 2019 09:49 Bettina Wieczorek