Numer postępowania: NZ.231.042.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 24.04.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 251.49 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 426.35 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 35.65 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 7.26 MB Iwona Lichosik
wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.65 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 500.83 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 636.05 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 135.72 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2019 14:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 kwiecień 2019 12:20 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 lipiec 2019 09:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 lipiec 2019 10:49 Iwona Lichosik