Numer postępowania: NZ.231.036.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.05.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 246.29 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 455.40 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 202.56 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 480.49 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 10.72 MB Iwona Lichosik
przedmiary robót 7z 288.15 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 466.71 KB Bettina Wieczorek
Wynik postępowania pdf 596.56 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.16 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 14:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 maj 2019 11:32 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2019 14:29 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 czerwiec 2019 14:45 Bettina Wieczorek