Numer postępowania: NZ.231.046.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 15.05.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.46 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 410.14 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 314.77 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR 7z 20.58 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar 7z 248.61 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 30.33 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 457.10 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 112.86 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ pdf 439.17 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana SIWZ - zmiana terminu pdf 413.69 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 111.62 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmianie terminu pdf 114.97 KB Przemysław Olszewski
Wyjaśnienia do SIWZ ze zmianą terminu 2 7z 1.13 MB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 650.61 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 790.79 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 163.28 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2019 13:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2019 13:57 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 kwiecień 2019 13:00 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2019 12:51 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 maj 2019 07:27 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 maj 2019 14:22 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 12:15 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 11:53 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 14:38 Monika Gnacy-Witt