Numer postępowania: NZ.231.142.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 29.10.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.42 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 631.18 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 212.55 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.64 MB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 68.30 KB Sabina Skomro
STWiOR 7z 229.53 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 736.59 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 29.10.2018 pdf 459.05 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 14.11.2018 pdf 474.46 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 159.94 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 12 październik 2018 12:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 październik 2018 11:10 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 listopad 2018 11:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 listopad 2018 12:43 Sabina Skomro