Numer postępowania: NZ.231.136.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.10.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 październik 2018 14:57 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 październik 2018 14:58 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 październik 2018 11:33 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 październik 2018 14:17 Marzena Krakowska