Numer postępowania: NZ.231.138.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.10.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

 

W zakresie części 5 nie należy wyceniać remontu mieszkania przy ul. Piastów 7/126 w Katowicach.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 242.23 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 688.43 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.19 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.88 MB Sabina Skomro
STWiOR odt 68.04 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 16.77 MB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 788.60 KB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 194.88 KB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 33.36 MB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 28.22 MB Sabina Skomro
Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2018r. - ZMIANA TERMINU pdf 577.22 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.10.2018r. pdf 103.73 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z 26.10.2018 pdf 412.87 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.11.2018 pdf 911.99 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 z 23.11.2018 pdf 457.56 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 173.51 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:18 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:18 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:21 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:22 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 październik 2018 11:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 12:52 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 październik 2018 11:28 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 listopad 2018 13:49 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 listopad 2018 14:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 listopad 2018 14:28 Sabina Skomro