Numer postępowania: NZ.231.137.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.10.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 245.99 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 282.22 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 199.64 KB Iwona Lichosik
Umowa wraz z załącznikami pdf 215.35 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 05.10.2018 r. pdf 344.56 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 386.97 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 489.57 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 141.36 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 11:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 październik 2018 13:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 październik 2018 11:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 październik 2018 07:40 Iwona Lichosik