Numer postępowania: NZ.231.144.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.11.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 478.03 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 475.70 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 80.78 KB Monika Gnacy-Witt
Formularz ofertowy odt 49.11 KB Monika Gnacy-Witt
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ w wersji edytowalnej doc 132.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami w wersji .pdf. 7z 1.35 MB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami w wersji edytowalnej. 7z 727.15 KB Monika Gnacy-Witt
Elektroniczna wersja JEDZ (xml, pdf). 7z 94.28 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.10.2018 r. pdf 347.48 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.10.2018 r. pdf 262.41 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2018 r. pdf 77.79 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.10.2018 r. pdf 121.71 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 25.10.2018 r. pdf 80.84 KB Monika Gnacy-Witt
Formularz ofertowy - część 12 - po zmianach z dnia 25.10.2018 r. odt 29.43 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami po zmianach z dnia 25.10.2018 r. 7z 454.26 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2018 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2018 r. pdf 48.83 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści SIWZ. pdf 222.92 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z 20.11.2018 r. pdf 731.51 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania cz 5 i 12 pdf 358.73 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz 5 i 12 pdf 161.37 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania w części 6 z dnia 28.11.2018r. pdf 436.82 KB Marzena Krakowska
Unieważnienie postępowania w części 7 z dnia 28.11.2018r. pdf 442.66 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 5 i 12, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pdf 160.26 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz 6 i 7 opublikowana w BZP pdf 163.77 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 6 i 7, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.12.2018 r. pdf 125.94 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2018 r. - część 2. pdf 557.48 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2018 r. - część 3. pdf 445.96 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2018 r. - część 10. pdf 426.29 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2018 r. - część 11. pdf 413.36 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.12.2018 r. - część 4. pdf 551.73 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.12.2018 r. - część 9. pdf 557.41 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2018 r. - cz. 1 pdf 545.51 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2018 r. - część 8. pdf 463.17 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pdf 186.32 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.01.2019 r. pdf 229.49 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana ogłoszenia o udzieleniu (sprostowanie) - dotyczy części 5 i 12 pdf 103.15 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana ogłoszenia o udzieleniu (sprostowanie) - dotyczy części 6 i 7 pdf 103.69 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 październik 2018 09:18 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 październik 2018 08:53 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 październik 2018 09:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 listopad 2018 14:04 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 listopad 2018 12:31 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 listopad 2018 14:04 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 listopad 2018 12:03 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 listopad 2018 13:57 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 listopad 2018 14:28 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 30 listopad 2018 14:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 grudzień 2018 12:37 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 grudzień 2018 13:02 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 grudzień 2018 14:31 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 grudzień 2018 14:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 grudzień 2018 14:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 styczeń 2019 14:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 styczeń 2019 10:06 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 styczeń 2019 13:56 Monika Gnacy-Witt