Numer postępowania: NZ.231.128.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 230.38 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 407.08 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do SIWZ odt 32.16 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 353.19 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar 7z 36.59 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 300.00 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 468.69 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 12:13 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 wrzesień 2018 10:42 Przemysław Olszewski