Numer postępowania: NZ.231.127.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 24.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.66 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 692.62 KB Iwona Lichosik
załączniki do SIWZ odt 200.22 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.88 MB Iwona Lichosik
STWiOR odt 68.04 KB Iwona Lichosik
przedmiary robót 7z 56.78 MB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.09.2018r. pdf 407.35 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.10.2018 pdf 477.01 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.08 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07 wrzesień 2018 14:25 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 wrzesień 2018 14:27 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 październik 2018 12:38 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 10:52 Sabina Skomro