Numer postępowania: NZ.231.129.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 16.10.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 299.50 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-5 do SIWZ odt 203.48 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.26 MB Iwona Lichosik
projekt cz 1 7z 44.63 MB Iwona Lichosik
siwz pdf 339.69 KB Iwona Lichosik
projekt cz 2 7z 16.72 MB Iwona Lichosik
projekt cz 3 7z 3.50 MB Iwona Lichosik
projekt cz 4 7z 6.24 MB Iwona Lichosik
projekt cz 5 7z 32.43 MB Iwona Lichosik
projekt cz 6 7z 29.21 MB Iwona Lichosik
projekt cz 7 7z 15.68 MB Iwona Lichosik
projekt cz 8 pdf 2.09 MB Iwona Lichosik
projekt cz 9 pdf 930.83 KB Iwona Lichosik
przedmiary robót 7z 1.19 MB Iwona Lichosik
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ z 21.09.2018r. pdf 938.08 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 21.09.2018r. pdf 114.45 KB Sabina Skomro
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 27.09.2018r. ZMIANA TERMINU pdf 938.39 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2018r. pdf 82.19 KB Marzena Krakowska
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 09.10.2018r. ZMIANA TERMINU pdf 845.04 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.10.2018r. pdf 81.84 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 493.08 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 422.65 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu z dnia 15.11.2018r. pdf 144.91 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 wrzesień 2018 14:48 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 14:55 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 14:59 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:05 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 wrzesień 2018 15:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 wrzesień 2018 11:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 wrzesień 2018 15:04 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 październik 2018 14:26 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 październik 2018 11:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 listopad 2018 09:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 listopad 2018 11:55 Marzena Krakowska